DỊCH VỤ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Nhu cầu về cơ sở hạ tầng CNTT của tổ chức luôn thay đổi, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cấp hệ thống liên tục khiến chi phí tăng cao.

LogTecHub có thể hỗ trợ:

  • Khảo sát, tư vấn nhu cầu ứng dụng CNTT của doanh nghiệp: hệ thống mạng, viễn thông...
  • Tư vấn mua sắm trang thiết bị phù hợp, chất lượng.
  • Tư vấn lựa chọn phần mềm và phần cứng CNTT cho doanh nghiệp.