Giới Thiệu

 

Các doanh nghiệp đã thành công luôn không ngừng tìm kiếm, đổi mới các giải pháp về Logistics với mong muốn các khâu vận hành trong kinh doanh diễn ra nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn. Để thực hiện được những nhu cầu nêu trên, các doanh nghiệp đòi hỏi phải đổi mới các phương thức Logistics truyền thống như trước đây.

Trong công cuộc đổi mới này, các giải pháp công nghệ thông tin đóng vai trò then chốt. Công ty TNHH Logistics Tech Hub (LogTecHub) đã ra đời năm 2018 và đã phát triển nền tảng công nghệ Logistics. Nền tảng LogTecHub là một hệ sinh thái về quản lý logistics toàn diện bao gồm như Đại lý vận chuyển quốc tế, Vận chuyển nội địa (FCL, LCL, phân phối), Kho bãi (Kho ngoại quan, CFS,..), Chuyển phát nhanh, Thương mại điện tử Xuyên biên giới, Quản trị quan hệ khách hàng và những tính năng khác.

LogTecHub xây dựng nền tảng công nghệ Logistics thông minh dựa trên tính: Đơn giản, Di động, Tự động, Kịp thời và Tin cậy.

SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

Trở thành nền tảng công nghệ Logistics thông minh dẫn đầu tại khu vực Đông Dương.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sản phẩm Thông Minh: Đơn giản, Di động, Tự động, Kịp thời, Tin cậy

Nền tảng luôn Thông Suốt: Sẵn sàng, Truy cập, Chính xác, Kiểm tra

ĐỘI NGŨ

 

Bryan Tuyen

Managing Director


Nico Tin

Senior Technology Manager


Alex Phuong

Product Manager


Lester Toi

Product Manager


GIẢI THƯỞNG

 
 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU