PHÁT TRIỀN CÁC ỨNG DỤNG DOANH NGHIỆP

 

Các ứng dụng phần mềm được xem như mạch máu vận hành trong doanh nghiệp của bạn. Đội ngũ nhân viên LogTecHub hiểu được tầm quan trọng của các ứng dụng này và chúng tôi tự tin có một nền tảng kinh nghiệm cần thiết để kiến tạo ra một dòng ứng dụng phần mềm mạnh mẽ có thể phục vụ cho doanh nghiệp bạn.

Chúng tôi cung cấp các ứng dụng phần mềm kinh doanh tương tác với giao diện người dùng phong phú với khả năng lưu trữ, mở rộng cao, tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh,và dễ dàng tích hợp với các phần mềm của bên thứ ba khác.

Các phương pháp, khung công tác, công cụ phần mềm và bộ tăng tốc phát triển đã được chứng minh của chúng tôi mang tính nhất quán, hiệu quả và chất lượng tuyệt vời. Bằng cách giảm thiểu rủi ro, chi phí giúp rút ngắn thời gian hoàn vốn đầu tư, các hoạt động thay đổi cải tiến trong doanh nghiệp được diễn ra nhanh hơn, khai thác sự đổi mới và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp bạn..

Các Mẫu Ứng Dụng Phần Mềm Kinh Doanh:

  • Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
  • Hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
  • Hệ thống quản lý nội dung (CMS)
  • Phần mềm Logistics