eCRM - Excellence Customer Relationship Managementt

 

Ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp đều đặt khách hàng lên hàng đầu, tiêu chí thành công của doanh nghiệp dựa vào khả năng đáp ứng nhu cầu và mức đồ hài lòng của khách hàng. Chính vì điều này các hệ thống CRM sinh ra giúp cho việc quản lý quan hệ khách hàng được thông minh, đầy đủ và chính xác nhất.

Logtechub cũng không ngoại lệ, chúng tôi xem eCRM là một sản phẩm quan trọng giúp cho các công ty Logistics cũng như các công ty khác hoàn toàn quản lý được mối quan hệ với khách hàng.

Các chức năng bao gồm:

 • Quản lý quy trình kinh doanh:
  • Quản lý liên hệ
  • Quản lý dữ liệu khách hàng và đầu mối
  • Quản lý cơ hội
  • Quản lý việc thăm hỏi, gọi điện, gặp gỡ
  • Quản lý hoạt động báo giá
 • Quản lý các chương trình Marketing
 • Quản lý quy trình chăm sóc khách hàng , các sự vụ sự việc
 • Hỗ trợ ứng dụng di động cho nhân viên Sale ra ngoài gặp khách hàng
 • Hệ thống báo cáo tự động và thông minh giúp việc tạo mới báo cáo không phát sinh chi phí phát triển