eFMS - Excellence Freight Management System

 

eFMS dành cho Freight Forwarding Management:

 • Các dịch vụ tích hợp bao gồm SEA, AIR, Land Trucking, Custom Clearance cả Import/Export.
 • Hệ thống báo gồm các module chính sau:
  • Hệ thống quản lý theo giao diện web tối ưu cho các loại vận hành SEA, AIR, Land Trucking, Custom Clearance cả Import/Export
  • Cổng thông tin cho khách hàng doanh nghiệp đặt hàng và theo dõi
  • Ứng dụng di động cho khách hàng lẻ đặt hàng và theo dõi
  • Tích hợp với Hệ thống CRM giúp quản lý quan hệ khách hàng
  • Trang Track&Trace cho khách hàng theo dõi trạng thái đơn hàng
  • Hệ thống API giúp kết nối nhanh chóng với các khách hàng có hệ thống vận hành riêng