eTMS - Excellence Transportation Management System

 

Hệ thống quản lý vận tải của chúng tôi giúp việc quản lý các dịch vụ vận tải như Hàng Nguyên Cont, Hàng Lẻ và Hàng Phân Phối một cách dễ dàng và nhanh chóng.

 • Hệ thống bao gồm các tính năng sau :
  • Hệ thống quản lý vận hành theo giao diện Ribbon tương tự MS Excel cho nhân viên Sale/CS/Operation/Accounting
  • Các chức năng vận hành gồm quản lý giá, đặt hàng, kế hoạch tuyến hàng, điều phối, chứng từ, quyết toán chuyến, bảng kê cước vận chuyển,...
  • Cổng thông tin cho khách hàng doanh nghiệp
  • Ứng dụng di động cho khách hàng lẻ đặt hàng
  • Ứng dụng di động dành cho tài xế
  • Tích hợp Hệ thống CRM giúp quản lý quan hệ khách hàng
  • Trang Track &Trace cho khách hàng theo dõi trạng thái đơn hàng
  • Hệ thống API giúp kết nối với các khách hàng có hệ thống nhanh chóng