eWMS - Excellence Warehouse Management System

 

Đối với các doanh nghiệp Logistics thì mảng Kho bãi luôn chiếm tỉ trọng lớn nhưng thường gặp phải những vấn đề nghiệp vụ như quản lý hàng tồn kho, quản lý xuất nhập kho, vào trước ra trước hay vào trước ra sau, quản lý vị trí hàng hóa trong kho, các phương tiện đang vận chuyển hàng và các nhà cung cấp, khách hàng, báo cáo.

Chính vì lý do đó, hệ thống eWMS của chúng tôi tập trung vào các vấn đề nghiệp vụ thực tế của các công ty kho bãi nhiều phân khúc, với đầy đủ tính năng, thông minh , hoạt động ổn định và tốc độ cao nhất. Chúng tôi còn phát triển PDA, Smartphone các ứng dụng cho các kho chuyên nghiệp.

Các tính năng của phần mềm:

  • Quản lý nhập hàng
  • Quản lý xuất hàng
  • Quản lý tồn kho
  • Quản lý vị trí hàng hóa
  • Quản lý đối tác vận chuyển, khách hàng
  • Quản lý bảng giá thuê kho
  • Ứng dụng súng quét Barcode/QR Code và ứng dụng di động
  • Hỗ trợ kết nối hải quan với kho ngoại quan, kết nối đối tác thương mại điện tử hoặc SMEs
  • Hỗ trợ tích hợp với RFID/Robotics/Auto-sorting system